Dialogstudion

Då jag ser andlig utveckling som en självklarhet för vår mänskliga process är tankar, känslor, funderingar, drömmar och upplevelser i alla former en tillgång i arbetet - antingen du är själv eller du deltar i en grupp. Då vi är på olika platser i livet varierar naturligtvis även frågeställningar och behov beroende på livssituation. 

Det kan vara allt ifrån att;

•  Du drömmer om något du vill förverkliga och behöver support i ditt genomförande

•  Du känner att du vill öka din självkännedom genom att förkovra dig i din andliga utveckling

•  Du är ledsen och förvirrad och längtar efter en förändring men ser inte hur

•  Du har hamnat i en oväntad och svår situation och behöver stöd

•  Du behöver ett "bollplank" i den livssituation du befinner dig i

•  Du står inför ett val och behöver hjälp med att sortera och utveckla dina tankar, dina känslor och identifiera dina behov

•  Du har fastnat i din relation och behöver lyfta dialogen för en ökad förståelse

•  Du har fastnat i en situation eller i en konflikt med din familj eller din arbetsgrupp och behöver hjälp med att komma vidare på ett konstruktivt sätt

•  Du är sugen på att utvecklas tillsammans med andra i en grupp

•  Du önskar samla din arbetsgrupp där ämnet kan vara allt från konflikthantering till ett specifikt tema

....och självklart finns det många fler frågeställningar kring livet och längtan efter förändring.

Välkommen till Dialogstudion

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
Dialogstudion

Då jag ser andlig utveckling som en självklarhet för vår mänskliga process är tankar, känslor, funderingar, drömmar och upplevelser i alla former en tillgång i arbetet - antingen du är själv eller du deltar i en grupp. Då vi är på olika platser i livet varierar naturligtvis även frågeställningar och behov beroende på livssituation. 

Det kan vara allt ifrån att;

•  Du drömmer om något du vill förverkliga och behöver support i ditt genomförande

•  Du känner att du vill öka din självkännedom genom att förkovra dig i din andliga utveckling

•  Du är ledsen och förvirrad och längtar efter en förändring men ser inte hur

•  Du har hamnat i en oväntad och svår situation och behöver stöd

•  Du behöver ett "bollplank" i den livssituation du befinner dig i

•  Du står inför ett val och behöver hjälp med att sortera och utveckla dina tankar, dina känslor och identifiera dina behov

•  Du har fastnat i din relation och behöver lyfta dialogen för en ökad förståelse

•  Du har fastnat i en situation eller i en konflikt med din familj eller din arbetsgrupp och behöver hjälp med att komma vidare på ett konstruktivt sätt

•  Du är sugen på att utvecklas tillsammans med andra i en grupp

•  Du önskar samla din arbetsgrupp där ämnet kan vara allt från konflikthantering till ett specifikt tema

....och självklart finns det många fler frågeställningar kring livet och längtan efter förändring.

Välkommen till Dialogstudion

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
Dialogstudion

Då jag ser andlig utveckling som en självklarhet för vår mänskliga process är tankar, känslor, funderingar, drömmar och upplevelser i alla former en tillgång i arbetet - antingen du är själv eller du deltar i en grupp. Då vi är på olika platser i livet varierar naturligtvis även frågeställningar och behov beroende på livssituation. 

Det kan vara allt ifrån att;

•  Du drömmer om något du vill förverkliga och behöver support i ditt genomförande

•  Du känner att du vill öka din självkännedom genom att förkovra dig i din andliga utveckling

•  Du är ledsen och förvirrad och längtar efter en förändring men ser inte hur

•  Du har hamnat i en oväntad och svår situation och behöver stöd

•  Du behöver ett "bollplank" i den livssituation du befinner dig i

•  Du står inför ett val och behöver hjälp med att sortera och utveckla dina tankar, dina känslor och identifiera dina behov

•  Du har fastnat i din relation och behöver lyfta dialogen för en ökad förståelse

•  Du har fastnat i en situation eller i en konflikt med din familj eller din arbetsgrupp och behöver hjälp med att komma vidare på ett konstruktivt sätt

•  Du är sugen på att utvecklas tillsammans med andra i en grupp

•  Du önskar samla din arbetsgrupp där ämnet kan vara allt från konflikthantering till ett specifikt tema

....och självklart finns det många fler frågeställningar kring livet och längtan efter förändring.

Välkommen till Dialogstudion

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
Dialogstudion

Då jag ser andlig utveckling som en självklarhet för vår mänskliga process är tankar, känslor, funderingar, drömmar och upplevelser i alla former en tillgång i arbetet - antingen du är själv eller du deltar i en grupp. Då vi är på olika platser i livet varierar naturligtvis även frågeställningar och behov beroende på livssituation. 

Det kan vara allt ifrån att;

•  Du drömmer om något du vill förverkliga och behöver support i ditt genomförande

•  Du känner att du vill öka din självkännedom genom att förkovra dig i din andliga utveckling

•  Du är ledsen och förvirrad och längtar efter en förändring men ser inte hur

•  Du har hamnat i en oväntad och svår situation och behöver stöd

•  Du behöver ett "bollplank" i den livssituation du befinner dig i

•  Du står inför ett val och behöver hjälp med att sortera och utveckla dina tankar, dina känslor och identifiera dina behov

•  Du har fastnat i din relation och behöver lyfta dialogen för en ökad förståelse

•  Du har fastnat i en situation eller i en konflikt med din familj eller din arbetsgrupp och behöver hjälp med att komma vidare på ett konstruktivt sätt

•  Du är sugen på att utvecklas tillsammans med andra i en grupp

•  Du önskar samla din arbetsgrupp där ämnet kan vara allt från konflikthantering till ett specifikt tema

....och självklart finns det många fler frågeställningar kring livet och längtan efter förändring.

Välkommen till Dialogstudion

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64