att lyssna bortom orden

I den här intevjun möter vi Jessica vars liv sattes på stand-by när hon fick sin son Love. 

Hör henne berätta om hur hon omvärderat synen på familjen och ett liv som inte blev som förväntat, men också om hur hon har lyckats att inte tappa bort sig själv i ett annorlunda mödrarskap.

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
att lyssna bortom orden

I den här intevjun möter vi Jessica vars liv sattes på stand-by när hon fick sin son Love. 

Hör henne berätta om hur hon omvärderat synen på familjen och ett liv som inte blev som förväntat, men också om hur hon har lyckats att inte tappa bort sig själv i ett annorlunda mödrarskap.

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
att lyssna bortom orden

I den här intevjun möter vi Jessica vars liv sattes på stand-by när hon fick sin son Love. 

Hör henne berätta om hur hon omvärderat synen på familjen och ett liv som inte blev som förväntat, men också om hur hon har lyckats att inte tappa bort sig själv i ett annorlunda mödrarskap.

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
att lyssna bortom orden

I den här intevjun möter vi Jessica vars liv sattes på stand-by när hon fick sin son Love. 

Hör henne berätta om hur hon omvärderat synen på familjen och ett liv som inte blev som förväntat, men också om hur hon har lyckats att inte tappa bort sig själv i ett annorlunda mödrarskap.

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64