Känslor och behov

För många människor är det inte känt att det finns olika typer av känslor. Vanligt är föreställningen om att vi är glada eller ledsna. Är jag glad är det ”bra” - är jag ledsen är det ”dåligt”. Genom att våga närma sig sin ledsenhet med en portion nyfikenhet ökar möjligheten att lära känna sig själv på ett helt nytt sätt.

Jag anser att begreppet sorg är ett missförstått ord som ofta förknippas med förlust och trauma. Sorg kan även vara ett samlingsbegrepp för mänskliga behov som inte har blivit mötta eller tillgodosedda som barn eller under en livstid. 

Att bära sorg är en naturlig del av att vara människa. Något outforskat och ännu inte känt, det vill säga en potential till utveckling. Det faktum skrämmer och därför väljer många att trycka undan sina känslor som inte är ”bra”.

När våra behov uppfylls upplever vi känslor som lugn, glädje och meningsfullhet. 

Motsatsen är obekräftade behov som resulterar i känslor som ledsenhet, frustration och otrygghet. Genom att uttrycka sina behov öppnar sig ett nytt perspektiv till vår egen förmåga att påverka.

För att på ett enkelt sätt visa dig hur jag tänker bifogar jag en bild överst. Den beskriver känslor när våra behov är tillfredsställda samt otillfredsställda. Bilden längst ut beskriver allmänmänskliga behov.

Nästa gång du känner dig nedstämd. Ta en stund och se om du hittar ett ord som passar in på din känsla och se vilket behov hos dig som behöver uppfyllas.

Är det oro du känner kan det vara allt från medkänsla till kontakt du behöver. Upplever du känslan av att vara maktlös kan det vara behovet av att skapa klarhet och förståelse som är är nödvändigt för dig.

Nästa steg är att våga be om det och för många det allra svåraste. Be någon att finnas där, någon som lyssnar utan att behöva lösa ditt problem, utan att värdera eller döma. Ett medmänskligt stöd som ser att du är ledsen och att det är helt naturligt.

Att våga kommunicera sina känslor och behov är grunden för ett sunt välmående. 

För mig är det självrespekt.

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
Känslor och behov

För många människor är det inte känt att det finns olika typer av känslor. Vanligt är föreställningen om att vi är glada eller ledsna. Är jag glad är det ”bra” - är jag ledsen är det ”dåligt”. Genom att våga närma sig sin ledsenhet med en portion nyfikenhet ökar möjligheten att lära känna sig själv på ett helt nytt sätt.

Jag anser att begreppet sorg är ett missförstått ord som ofta förknippas med förlust och trauma. Sorg kan även vara ett samlingsbegrepp för mänskliga behov som inte har blivit mötta eller tillgodosedda som barn eller under en livstid. 

Att bära sorg är en naturlig del av att vara människa. Något outforskat och ännu inte känt, det vill säga en potential till utveckling. Det faktum skrämmer och därför väljer många att trycka undan sina känslor som inte är ”bra”.

När våra behov uppfylls upplever vi känslor som lugn, glädje och meningsfullhet. 

Motsatsen är obekräftade behov som resulterar i känslor som ledsenhet, frustration och otrygghet. Genom att uttrycka sina behov öppnar sig ett nytt perspektiv till vår egen förmåga att påverka.

För att på ett enkelt sätt visa dig hur jag tänker bifogar jag en bild överst. Den beskriver känslor när våra behov är tillfredsställda samt otillfredsställda. Bilden längst ut beskriver allmänmänskliga behov.

Nästa gång du känner dig nedstämd. Ta en stund och se om du hittar ett ord som passar in på din känsla och se vilket behov hos dig som behöver uppfyllas.

Är det oro du känner kan det vara allt från medkänsla till kontakt du behöver. Upplever du känslan av att vara maktlös kan det vara behovet av att skapa klarhet och förståelse som är är nödvändigt för dig.

Nästa steg är att våga be om det och för många det allra svåraste. Be någon att finnas där, någon som lyssnar utan att behöva lösa ditt problem, utan att värdera eller döma. Ett medmänskligt stöd som ser att du är ledsen och att det är helt naturligt.

Att våga kommunicera sina känslor och behov är grunden för ett sunt välmående. 

För mig är det självrespekt.

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
Känslor och behov

För många människor är det inte känt att det finns olika typer av känslor. Vanligt är föreställningen om att vi är glada eller ledsna. Är jag glad är det ”bra” - är jag ledsen är det ”dåligt”. Genom att våga närma sig sin ledsenhet med en portion nyfikenhet ökar möjligheten att lära känna sig själv på ett helt nytt sätt.

Jag anser att begreppet sorg är ett missförstått ord som ofta förknippas med förlust och trauma. Sorg kan även vara ett samlingsbegrepp för mänskliga behov som inte har blivit mötta eller tillgodosedda som barn eller under en livstid. 

Att bära sorg är en naturlig del av att vara människa. Något outforskat och ännu inte känt, det vill säga en potential till utveckling. Det faktum skrämmer och därför väljer många att trycka undan sina känslor som inte är ”bra”.

När våra behov uppfylls upplever vi känslor som lugn, glädje och meningsfullhet. 

Motsatsen är obekräftade behov som resulterar i känslor som ledsenhet, frustration och otrygghet. Genom att uttrycka sina behov öppnar sig ett nytt perspektiv till vår egen förmåga att påverka.

För att på ett enkelt sätt visa dig hur jag tänker bifogar jag en bild överst. Den beskriver känslor när våra behov är tillfredsställda samt otillfredsställda. Bilden längst ut beskriver allmänmänskliga behov.

Nästa gång du känner dig nedstämd. Ta en stund och se om du hittar ett ord som passar in på din känsla och se vilket behov hos dig som behöver uppfyllas.

Är det oro du känner kan det vara allt från medkänsla till kontakt du behöver. Upplever du känslan av att vara maktlös kan det vara behovet av att skapa klarhet och förståelse som är är nödvändigt för dig.

Nästa steg är att våga be om det och för många det allra svåraste. Be någon att finnas där, någon som lyssnar utan att behöva lösa ditt problem, utan att värdera eller döma. Ett medmänskligt stöd som ser att du är ledsen och att det är helt naturligt.

Att våga kommunicera sina känslor och behov är grunden för ett sunt välmående. 

För mig är det självrespekt.

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64
Känslor och behov

För många människor är det inte känt att det finns olika typer av känslor. Vanligt är föreställningen om att vi är glada eller ledsna. Är jag glad är det ”bra” - är jag ledsen är det ”dåligt”. Genom att våga närma sig sin ledsenhet med en portion nyfikenhet ökar möjligheten att lära känna sig själv på ett helt nytt sätt.

Jag anser att begreppet sorg är ett missförstått ord som ofta förknippas med förlust och trauma. Sorg kan även vara ett samlingsbegrepp för mänskliga behov som inte har blivit mötta eller tillgodosedda som barn eller under en livstid. 

Att bära sorg är en naturlig del av att vara människa. Något outforskat och ännu inte känt, det vill säga en potential till utveckling. Det faktum skrämmer och därför väljer många att trycka undan sina känslor som inte är ”bra”.

När våra behov uppfylls upplever vi känslor som lugn, glädje och meningsfullhet. 

Motsatsen är obekräftade behov som resulterar i känslor som ledsenhet, frustration och otrygghet. Genom att uttrycka sina behov öppnar sig ett nytt perspektiv till vår egen förmåga att påverka.

För att på ett enkelt sätt visa dig hur jag tänker bifogar jag en bild överst. Den beskriver känslor när våra behov är tillfredsställda samt otillfredsställda. Bilden längst ut beskriver allmänmänskliga behov.

Nästa gång du känner dig nedstämd. Ta en stund och se om du hittar ett ord som passar in på din känsla och se vilket behov hos dig som behöver uppfyllas.

Är det oro du känner kan det vara allt från medkänsla till kontakt du behöver. Upplever du känslan av att vara maktlös kan det vara behovet av att skapa klarhet och förståelse som är är nödvändigt för dig.

Nästa steg är att våga be om det och för många det allra svåraste. Be någon att finnas där, någon som lyssnar utan att behöva lösa ditt problem, utan att värdera eller döma. Ett medmänskligt stöd som ser att du är ledsen och att det är helt naturligt.

Att våga kommunicera sina känslor och behov är grunden för ett sunt välmående. 

För mig är det självrespekt.

Tillbaka till toppen
© Dialogstudion AB
Upplandsgatan 11, 111 23
Stockholm, SWEDEN
Kontakta mig
Telefon: +46 70 731 35 64